Siirry pääsisältöön
  • doll.jpg

LVI-tekniikka

Rakennusten tehokas energiankäyttö ja hyvät sisäolosuhteet ovat LVI-tekniikan keskeisiä tavoitteita. Rakennusten energiankäytön tehostamiseen kohdistuu suuria paineita ja odotuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kehitys kulkee passiivitalojen kautta kohti nollaenergiarakentamista. Energian määrän lisäksi myös sen laatu ja alkuperä on tärkeä. Uusiutuvien energiamuotojen osuutta pyritään voimakkaasti lisäämään. Tässä muutoksessa sisäolosuhteita ei kuitenkaan saa unohtaa. Rakennukset rakennetaan ensisijaisesti niiden tarjoaman ympäristön, eli sisäolosuhteiden vuoksi. Hyvät lämpöolot ja sisäilman laatu tulee kyetä rakennuksissa ylläpitämään kaikissa tilanteissa.

LVI-tekniikan tutkimusryhmän keskeiset tutkimusalueet ovat rakennusten ja sen LVI-järjestelmien energiankäytön, ympäristökuormituksen ja lämpöolojen simulointi ja optimointi, nollaenergiarakennusten energiatekniset ratkaisut sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö rakennusten energiahuollossa. Lisäksi tutkimusryhmä tekee sisäympäristöön ja korjausrakentamiseen liittyvää tutkimusta sekä osallistuu kansallisten rakentamismääräysten valmisteluun sekä kansainväliseen kehitystyöhön.

LVI-tekniikan perusopetus rakentuu vahvalle matemaattis-luonnontieteelliselle perustalle, joka antaa valmiudet työelämässä uusien asioiden ja sovellusten kehittämiseen. Keskeisiä perusilmiöitä ja periaatteita opitaan termodynamiikan, lämmönsiirto-opin ja virtausmekaniikan kursseilla. Tämän perustan varaan rakentuvat alan soveltavat opinnot lähtien sisäilmasto- ja vesihuoltoasioista ja päättyen järjestelmien suunnitteluun, ilmastoinnin erityiskysymyksiin sekä LVI-järjestelmien mittauksiin. Jatko-opinnoissa syvennetään osaamista valitulla LVI-tekniikan alueella sekä suoritettavien opintojen kautta että tekemällä omaa tutkimustyötä.