Siirry pääsisältöön

Opinnot


Tutkimusten mukaan vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa. Rakennuksen tehtävänä on tarjota suojapaikka, jossa voimme tuntea olomme viihtyisäksi ja turvalliseksi. Jokapäiväisten perustarpeiden ja lämpöoloiltaan sopivan, terveellisen sisäympäristön toteutuminen ei kuitenkaan enää yksin riitä. Tämän päivän rakennuksissa on valtava määrä tekniikkaa, jolle rakennuksen tulee välittää käyttöenergiaa. Jopa 40 % kaikesta kulutetusta energiasta käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa lämmitys-, jäähdytys- ja sähköenergiana. Tämä kaikki tarjoaa sekä vaativan että mielenkiintoisen haasteen LVI-alan ammattilaiselle. Nykyajan rakennusten suunnittelussa on osattava samanaikaisesti sekä minimoida energiankulutus että maksimoida viihtyvyys. 

Me Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikan yksikössä emme tyydy kouluttamaan pelkästään LVI-alan ammattilaisia. Vankan ammatillisen perustiedon ja -taidon sisäistämisen lisäksi tavoitteenamme on ohjata opiskelijoita ymmärtämään ilmiöitä rakennusten energiankäytön ja sisäilmaston muodostumisen taustalla. Haluamme rohkaista heitä etsimään tietoa ja kyseenalaistamaan perinteisiä käsityksiä, samalla kunnioittaen vuosisatojen varrella muovautuneita ja hyviksi todettuja käytäntöjä. Sanalla sanoen haluamme haastaa tulevia diplomi-insinöörejä ajattelemaan. Työharjoittelu on oleellinen osa diplomi-insinöörin tutkintoa. Sen tarkoituksena on saada kokemusta oikeasta työelämästä jo opiskeluaikana, antaa virikkeitä ja näkemystä itse opintoihin sekä soveltaa ja korkeakoulun antamaa opetusta käytännössä. Harjoittelun johdosta siirtyminen työelämään tapahtuu LVI-tekniikkaa lukevilla usein jo opiskeluaikana, ikään kuin huomaamatta. Erityistä ensimmäisen työpaikan hakuvaihetta ei välttämättä ole lainkaan.

Diplomi-insinöörin ammatti on korkealla sekä ammattien arvostuksessa että palkassa mitattuna. Kun LVI-tekniikan diplomi-insinööri valmistuu, hänelle on kysyntää varsin monenlaisissa tehtävissä. Mahdollisia työnantajia voivat olla konsulttitoimistot, viranomaiset, energialaitokset, rakennuttajat, urakoitsijat, tutkimuslaitokset, valmistava teollisuus ja oppilaitokset. Menestyksekkäälle urakehitykselle on hyvät edellytykset. Urakehitys voi suuntautua esimerkiksi johto- tai asiantuntijatehtäviin.

Eikä tässä vielä kaikki. LVI-tekniikka on yksi niistä aloista, jotka työllistävät varmasti, taloudellisista suhdanteista riippumatta. Toistuvista finanssikriiseistä huolimatta meitä ympäröivä maailma jatkaa entiseen malliin. Talven pakkaset eivät hyydy heikkoon euroon. Rakennusten rapistuminen ei lakkaa, vaikka maailmantaloudellinen painopiste heilahtaa toiselle puolelle maapalloa. Korjausrakentaminen käsittää 70 % kaikesta rakentamisesta. Ja myös LVI-järjestelmien päivittäminen on osa korjausrakentamista.

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikkaa!

Kari Alanne
yliopisto-opettaja