Siirry pääsisältöön

Tutkimus

LVI-tekniikan tutkimusryhmä tekee tieteellistä tutkimusta rakennusten energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden alueella. Päätutkimusalat ovat:

•    rakennusten energiatehokkuus ja -optimointi
•    matalaenergiarakentamisen energiaratkaisut
•    rakennusten sisäilman laatu ja lämpöolosuhteet

Energiaoptimoinnin tavoitteena on löytää rakenteiden ja järjestelmien kombinaatioita joilla on paras suorituskyky ja edullisin hinta. Työkaluina käytetään rakennusten energiasimulointia yhdistettynä optimointiin. Simulointiin käytetään pääasiassa IDA ja TRNSYS ohjelmistoja. Tarpeesta riippuen simulointi yhdistetään yksitavoite- tai monitavoiteoptimointiin. Geneettinen algoritmi on laajasti käytössä ja kehityksen kohteena.

Matalaenergiarakentamisen energiaratkaisut liittyvät passiivitaloihin tai nolla-energia taloihin. Matalaenergiarakentamisessa ei tulevaisuudessa riitä pelkästään hyvä rakennusvaippa, vaan tarvitaan myös vähäpäästöistä tai uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua lämmitys- , jäähdytys- ja sähköenergian paikallista tuotantoa. Nollaenergiarakentamisen energiaratkaisuja tutkitaan ja kehitetään Suomen akatemian viisivuotisen tutkimushankkeen puitteissa.

Rakennusten sisäilman laatu ja lämpöolosuhteet on tärkeää säilyttää terveellisellä ja hyväksyttävällä tasolla. Asiaan vaikuttavat lukuisat rakenteelliset tekijät, esim. rakennusvaippa ja rakennusmateriaalit sekä erityisesti lukuisat LVI-järjestelmätekniset tekijät ilmamääristä ja ilmanvaihdon käyttöajoista alkaen. Lämpöolosuhteiden osalta tutkimuksen kohteena ovat paikalliset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

LVI-tekniikan tutkimusryhmässä on kymmenkunta tutkijaa, joista osa tohtoritutkijoita ja osa jatko-opiskelijoita sekä lisäksi avustavaa henkilökuntaa. Laskennallinen tutkimus, simulointi ja optimointi muodostavat merkittävän osan toiminnasta. Lisäksi tutkimusta tehdään kentällä, olemassa olevissa rakennuksissa. Tutkimusryhmän käytössä on myös laboratoriotilat, käsittäen mm. kaksikerroksisen koehuoneiston säähuoneineen.